ECOTUIN

Ecotuin

Een ecotuin is een tuin waarin rekening wordt gehouden met mens, natuur, milieu en het landschap. 

De mens 
Een tuin moet een plaats zijn waarin de mens zich goed voelt. Voor de ene betekent dit een rustige, beschutte plek waar hij zich na een drukke werkdag kan terugtrekken, voor de andere is vooral speelruimte voor de kinderen belangrijk. 

De natuur 
Natuurreservaten en openbaar groen bieden een onderkomen aan heel wat bedreigde dier- en plantensoorten. Ook jouw tuin kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van die natuur. Door je tuin ecologisch te beheren, geef je dieren en planten een veilig onderkomen.


Het milieu 
Dat we zorgzaam moeten omspringen met ons leefmilieu lijdt geen twijfel. Zo mogelijk kiezen we voor duurzame oplossingen. Dat wil zeggen dat we op lange termijn denken: aan de volgende generaties, aan onze kinderen,… 
Enkele vuistregels zijn: 
• Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen 
• Gebruik duurzame materialen  
• Streef naar een laag energiegebruik 
• Verspil geen water 
• Beperk tuinafval 

Elke streek heeft een eigen karakter en ademt een andere sfeer uit. Een ecologische tuin sluit aan bij dat typische karakter. Dat gebeurt door een doordachte plantenkeuze op basis van streekkenmerken, bodem en klimaat. 
 
Een ecologische tuin is overal mogelijk! 
Het principes van ecologisch tuinieren zijn overal toepasbaar in elk formaat tuin. Ook bestaande tuinen kunnen stap voor stap omgevormd worden tot ecologische tuinen! 

Het streven naar een ecotuin betekent dus niet dat je, je persoonlijke verwachtingen aan de kant moet schuiven. De vormgeving van je tuin houd je, net als in een andere tuin zelf in de hand!

Informatie tekst :wikibooks